Прием

Приказ  о приеме № 1- В от 02 марта 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 7- В от 17 июня 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 8- В от 03 июля 2020 г.   в кол-ве 28 чел

Приказ  о приеме № 9- В от 10 июля 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 10- В от 16 июля 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 20- В от 19 октября 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 21- В от 21 октября 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 24- В от 20 ноября 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 25- В от 27 ноября 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 26- В от 1 декабря 2020 г.   в кол-ве 1 чел

Приказ  о приеме № 28- В от 14 декабря 2020 г.   в кол-ве 1 чел